KẾ HOẠCH THI TUYỂN SINH

MÔN NĂNG KHIẾU, NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON

 

1. Số thí sinh, số phòng thi, địa điểm thi

- Thời gian thi: ngày 15, 16/7/2021

- Địa điểm thi: Nhà A1, Cơ sở Cẩm Vịnh, Trường Đại học Hà Tĩnh.

(Xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh).

           - Link xem Số BD và phòng thi môn năng khiếu.

2. Tổ chức thi

Thời gian

Phòng thi

Phòng chờ dự thi

Phòng thi

Hát, Nhạc

Phòng thi

Đọc DC, Kể chuyện

Ghi chú

7 giờ 00

ngày 15/7/2021

01

A1: 201

A1: 303

A1: 302

02

A1: 202

A1: 303

A1: 302

03

A1: 203

A1: 303

A1: 302

13 giờ 30

ngày 15/7/2021

04

A1: 201

A1: 303

A1: 302

05

A1: 202

A1: 303

A1: 302

06

A1: 203

A1: 303

A1: 302

7 giờ 00

ngày 16/7/2021

07

A1: 201

A1: 303

A1: 302

08

A1: 202

A1: 303

A1: 302

09

A1: 203

A1: 303

A1: 302

13h giờ 30

ngày 16/7/2021

10  A1: 201 A1: 303 A1: 302  
11  A1: 202 A1: 303 A1: 302  
12  A1: 203 A1: 303 A1: 302  
  

      3. Yêu cầu trong tổ chức mỗi buổi thi:

- Cán bộ làm công tác thi và thí sinh phải đeo khẩu trang, sử dụng dung dịch sát khuẩn, giữ khoảng cách theo quy định;

- Trưởng ban coi thi chỉ đạo và theo dõi quá trình thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong các buổi thi;

- Phòng Quản trị bố trí các điểm đặt dung dịch sát khuẩn, đo thân nhiệt và chuẩn bị khẩu trang theo quy định.

Lưu ý: Thí sinh dự thi phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân.