• 2020-5

Thông tin tuyển sinh

📣THÔNG BÁO

Điểm thi môn năng khiếu ngành GDMN đợt 1 năm 2021

💥 Kế hoạch thi năng khiếu đợt 2 năm 2021

⏰ Thời gian: ngày 2/8/2021

✅ Địa điểm: Giảng đường A1, CS Cẩm Vịnh, Trường Đại học Hà Tĩnh

👉Đăng ký thi năng khiếu online theo Link:

https://bit.ly/ThiNangKhieu-HHT

S BD

Họ và tên

Ngày sinh

NK (Đọc diễn cảm-Hát)

NK1 (Đọc diễn cảm-Kể chuyện)

NK2 (Hát - Nhạc)

005

HOÀNG TUYẾT ANH

20/10/2003

7.13

006

NGUYỄN CẨM ANH

19/04/2003

7.81

008

PHAN THỊ THÙY ANH

19/12/2001

7.81

8.13

7.19

009

TRẦN PHƯƠNG ANH

07/03/2003

8.50

010

TRƯƠNG THỊ VÂN ANH

20/08/2000

8.13

8.38

7.75

012

LÊ THỊ MINH ÁNH

10/10/2003

8.63

014

NGÔ THỊ NGỌC ÁNH

14/08/2001

7.75

015

NGUYỄN THỊ ÁNH

02/02/2003

7.69

016

TỪ THỊ NGỌC ÁNH

08/02/2003

7.56

017

LÊ THỊ BÉ

04/03/2003

7.31

018

VÕ THỊ DIÊU BÔNG

02/11/2003

7.44

019

THÁI THỊ CẨM

20/01/2003

7.06

020

TRẦN NGỌC CẨM

27/06/2003

8.31

021

LÊ THỊ CHI

27/01/2003

8.19

023

LÊ THỊ THÙY CHI

28/08/2003

8.19

025

NGUYỄN THỊ QUỲNH CHI

16/09/2003

8.19

026

NGUYỄN THỊ YẾN CHI

09/06/2003

7.38

028

TRẦN THỊ CHI

15/10/2003

8.63

029

NGUYỄN THỊ DUNG

21/01/2003

7.25

030

NGUYỄN THỊ DUNG

25/06/2000

7.50

040

NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN

25/01/2003

7.94

043

TRẦN THỊ DUYÊN

28/02/0003

7.69

044

LÊ THỊ THÙY DƯƠNG

07/06/2003

7.81

046

NGUYỄN THU ĐỊNH

16/01/2003

7.81

047

ĐÀO THỊ GIANG

04/08/2003

7.31

048

ĐÀO THỊ HƯƠNG GIANG

10/07/2003

7.00

049

HỒ THỊ GIANG

15/10/2003

8.00

6.25

7.50

051

LÊ THỊ HƯƠNG GIANG

20/04/2003

8.25

054

PHAN THỊ GIANG

26/05/2002

7.19

059

NGUYỄN THỊ THU HÀ

23/08/2003

8.06

061

TRỊNH THỊ HÀ

17/08/2003

7.56

064

LÊ THỊ HẠNH

29/09/2003

7.44

065

NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH

12/02/2003

8.13

072

LƯƠNG THỊ HẰNG

10/10/2003

8.25

078

NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG

23/02/2003

7.81

082

CAO NGUYỄN THÚY HIỀN

08/09/2003

8.31

084

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

24/10/2003

7.00

088

VÕ THỊ HIỀN

14/04/2003

7.25

090

NGUYỄN THỊ HIỆP

20/12/2001

7.56

093

LÊ THỊ THANH HOA

20/11/2003

7.50

097

NGUYỄN KHÁNH HÒA

12/04/2003

7.75

103

NGUYỄN THỊ THANH HOÀI

26/02/2003

8.00

106

NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG

21/12/2003

8.25

110

HỒ THỊ HUYỀN

19/08/2003

6.88

111

LÊ THỊ HUYỀN

24/10/2003

7.00

113

NGUYỄN THỊ HUYỀN

20/09/2003

7.50

114

NGUYỄN THỊ HUYỀN

10/01/2003

7.69

116

NGUYỄN THỊ KHÁNH HUYỀN

07/05/2003

7.25

130

NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG

10/11/2003

7.69

137

PHAN THỊ HÀ LAN

24/08/2003

7.31

138

NGUYỄN THỊ LÀNH

09/08/2002

7.56

140

ĐÀO KHÁNH LÊ

26/03/2003

7.75

142

TRẦN THỊ LÊ

27/04/2003

7.50

143

PHẠM THỊ LỆ

16/11/2003

7.63

149

NGUYỄN KHÁNH LINH

29/01/2003

8.38

150

NGUYỄN KHÁNH LINH

27/10/2003

8.00

158

PHẠM THỊ LINH

23/04/2001

6.94

159

PHẠM THỊ LINH

24/09/2003

7.56

162

PHẠM THUỲ LINH

25/10/2002

8.31

163

PHAN THỊ KHÁNH LINH

08/03/2003

8.69

168

LƯƠNG THỊ LY

28/11/2003

8.38

171

NGUYỄN THỊ SAO LY

22/05/2003

8.06

179

NGÔ THỊ HUYỀN MY

12/10/2003

8.13

181

NGUYỄN THỊ TRÀ MY

28/10/2003

7.44

183

PHAN THỊ MỸ

05/02/2003

6.88

184

PHAN THỊ MỸ

21/01/2003

7.56

192

NGUYỄN THỊ NGA

06/11/2003

7.38

197

TRẦN THỊ NGÂN

04/05/2000

7.63

198

BÙI THỊ BÍCH NGỌC

26/05/2003

8.31

200

ĐẬU THỊ NGỌC

24/10/2003

7.25

202

NGUYỄN THỊ NGỌC

23/09/2003

7.94

204

NGUYỄN THỊ NGUYỆT

18/02/2003

7.94

209

NGÔ THỊ UYỂN NHI

20/03/2003

7.50

210

TÔ THỊ YẾN NHI

04/07/2003

8.31

212

TRƯƠNG THẢO NHI

02/02/2002

7.69

213

ĐẶNG THỊ HỒNG NHIÊN

25/03/2003

7.00

214

LÊ THỊ NHUNG

02/11/2003

7.25

220

TRẦN THỊ NHUNG

27/02/2003

7.00

221

LÊ THỊ HẢI NHƯ

26/11/2003

7.50

222

NGUYỄN HỒ QUỲNH NHƯ

04/08/2003

8.00

226

PHẠM THỊ KIM OANH

30/11/2003

7.56

227

TRẦN KIM OANH

29/09/2003

8.75

229

DƯƠNG THỊ PHƯỚC

10/07/2003

7.75

231

HỒ THỊ PHƯƠNG

09/12/2003

7.31

232

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

03/08/2003

7.13

233

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

06/01/2003

7.56

245

HOÀNG THỊ NHƯ QUỲNH

30/09/2003

8.00

246

NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH

20/12/2003

8.00

247

NGUYỄN VIẾT QUỲNH

18/07/2003

7.38

248

PHẠM THỊ TRÚC QUỲNH

18/03/2003

8.56

249

PHAN HƯƠNG QUỲNH

30/05/2003

7.50

253

TRƯƠNG THỊ SANG

16/11/2002

7.69

254

DƯƠNG THỊ BĂNG SƯƠNG

31/03/2003

7.44

255

HỒ THỊ SƯƠNG

19/04/2003

8.06

256

HỒ THỊ MAI SƯƠNG

08/07/2003

7.88

258

TRẦN THỊ MAI SƯƠNG

25/11/2003

7.69

263

LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO

09/09/2003

7.75

265

LƯƠNG THỊ THANH THẢO

06/03/2003

8.31

266

NGUYỄN PHƯƠNG THẢO

06/07/2003

7.81

267

NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO

25/11/2003

8.00

268

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

05/05/2003

8.06

270

PHẠM THỊ THẢO

06/02/2003

7.56

272

VÕ THỊ THẢO

09/07/2003

8.63

273

LÊ THỊ THẮM

16/12/2003

7.69

277

NGUYỄN THỊ THẮM

25/07/2003

8.13

284

NGUYỄN THỊ THƠM

16/06/2003

7.31

291

NGUYỄN HOÀI THƯƠNG

23/05/2003

7.63

293

NGUYỄN THỊ THƯƠNG

18/11/2003

7.88

305

TRẦN HƯƠNG TRÀ

20/11/2003

7.44

308

TRẦN THỊ HƯƠNG TRÀ

26/03/2003

7.56

310

LÊ THỊ TRANG

07/07/2003

7.63

311

LÊ THỊ HOÀI TRANG

16/06/2003

8.25

314

LƯU HUYỀN TRANG

20/12/2002

7.81

316

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG

05/05/2003

7.25

317

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG

02/06/2003

8.50

326

PHẠM THỊ HUYỀN TRANG

01/12/2003

8.56

332

TRƯƠNG THỊ HUYỀN TRANG

09/06/2003

8.13

335

ĐẶNG THỊ KIỀU TRINH

09/11/2003

8.06

7.25

8.19

336

NGUYỄN THỊ TỐ TRINH

01/12/2003

8.13

337

TRẦN THỊ VIỆT TRINH

21/08/2003

7.56

338

ĐÀO THỊ CẨM TÚ

08/08/2003

8.31

341

NGUYỄN THỊ CẨM TÚ

26/03/2003

7.63

345

PHAN THỊ ÁNH TUYẾT

30/12/2003

7.50

7.13

7.38

348

NGUYỄN THỊ TỐ UYÊN

23/11/2002

7.50

352

LÊ THỊ KHÁNH VI

15/01/2003

7.44

353

TRẦN HỒNG VIẾT

25/11/2003

8.81

8.25

8.81

360

LÊ NGUYỄN HẢI YẾN

11/07/2003

7.44

363

NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

25/02/2002

8.06

364

TÔN HẢI YẾN

11/09/2003

7.38

366

VÕ THỊ HOÀI AN

17/03/2003

7.19

378

NGUYỄN THỊ THÙY DUNG

12/07/2002

7.81

383

NGUYỄN THỊ DUYÊN

17/10/2003

7.75

391

NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN

17/09/2003

7.56

392

NGUYỄN THỊ HIỀN

02/09/2001

7.56

397

NGUYỄN THANH HUYỀN

20/07/2003

7.81

398

TRẦN THỊ HUYỀN

10/03/2003

7.94

402

LÊ THỊ MAI LÊ

20/05/2003

8.44

405

NGUYỄN KHÁNH LINH

20/11/2003

8.75

418

NGUYỄN VÕ QUỲNH NGA

15/04/2003

8.31

420

NGUYỄN THỊ NGUYỆT

07/01/2002

7.50

425

PHẠM THỊ KIM OANH

22/04/2003

7.75

435

NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG

12/07/2001

7.69

436

LÊ THỊ KIỀU TRANG

14/10/2021

7.38

439

NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG

17/11/2003

7.38

440

PHAN THỊ HÀ TRANG

04/10/2003

7.88

442

NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH

14/11/2002

7.56

445

PHẠM THỊ NHU UYÊN

12/06/2001

7.63

449

BÙI THỊ YÊN

02/05/2003

8.25

455

NGÔ THỊ KIM HIỀN

16/09/2003

8.06

456

NGUYỄN THỊ THÚY

15/03/2003

7.38

457

NGUYỄN THỊ HUYỀN

01/09/1997

8.31

Back to top