• 2020-5

Thông tin tuyển sinh

?THÔNG BÁO

Điểm thi môn năng khiếu ngành GDMN đợt 2 năm 2021

Thông tin tuyển sinh cập nhật tại: http://ts.htu.edu.vn/

Số BD

Họ và tên

Ngày sinh

NK (Đọc diễn cảm-Hát)

NK1 (Đọc diễn cảm-Kể chuyện)

NK2 (Hát - Nhạc)

505

NGUYỄN THỊ KIM ANH

10/03/2003

8.50

508

NGUYỄN THỊ LINH CHI

18/08/2003

8.06

7.25

8.44

514

PHAN THỊ DUYÊN

24/04/2003

8.00

515

NGUYỄN THỊ KHÁNH DƯƠNG

31/03/2003

8.13

7.75

8.50

519

LÊ THỊ HƯƠNG GIANG

29/10/2003

8.00

531

LÊ THỊ THANH HẢI

11/12/2003

8.44

535

NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

13/10/2003

8.19

536

PHẠM HỒNG HẠNH

18/07/2003

8.38

537

PHẠM THỊ HẠNH

09/10/2003

8.06

538

NGUYỄN THỊ HẢO

09/06/2003

8.31

549

TRẦN THỊ THU HIỀN

06/05/2003

8.00

561

LÊ THỊ HUYỀN

24/10/2003

7.63

7.00

7.63

565

PHẠM THỊ NGỌC HUYỀN

10/10/2003

7.94

569

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

05/09/2002

7.94

574

NGUYỄN THỊ NHƯ LÂM

07/05/2003

8.38

576

HỒ THỊ MỸ LỆ

24/04/2002

8.00

577

HỒ THỊ KHÁNH LINH

23/03/2003

8.00

7.00

7.81

578

LÊ THỊ HUYỀN LINH

28/11/2003

8.13

581

NGUYỄN KHÁNH LINH

20/11/2003

8.56

8.00

8.56

583

NGUYỄN THỊ LINH

08/02/2003

8.00

601

LE THI TRA MY

10/02/1999

8.44

607

TRƯƠNG THỊ LÊ NA

16/06/2003

8.00

609

LÊ THỊ NGA

10/09/2003

8.13

611

PHẠM THỊ LINH NGA

19/07/2003

8.38

612

HOÀNG NGUYỄN MAI NGÂN

01/03/2003

8.19

8.25

7.69

617

ĐÀO THỊ ÁNH NGUYỆT

03/10/2003

7.81

623

NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG

20/12/2003

7.88

625

PHAN HỒNG NHUNG

25/11/2003

8.19

633

ĐẶNG THỊ PHONG

26/07/1997

8.75

637

HOÀNG THỊ PHƯỢNG

02/02/2003

7.69

645

HOÀNG THỊ THẢO QUỲNH

11/06/2003

7.94

649

HỒ THỊ SƯƠNG

19/04/2003

8.56

7.75

8.63

654

BÙI THỊ THẢO

01/10/2003

8.06

655

HOÀNG THỊ THẢO

15/10/2003

7.94

7.50

7.88

665

HOÀNG THỊ THƠM

20/02/2001

8.00

677

NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG

01/11/2003

8.19

678

PHẠM THỊ HOÀI THƯƠNG

04/02/2003

8.50

8.38

8.56

682

TRẦN THỊ MẾN THƯƠNG

19/05/2003

7.94

687

LÊ THỊ HUYỀN TRANG

22/02/2003

8.13

696

NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

27/06/2003

7.94

699

PHAN THỊ THU TRANG

03/09/2003

8.50

707

LÊ THỊ TUYẾT

20/11/2003

7.63

716

HOÀNG THỊ XUÂN

02/06/2003

8.25

724

NGUYỄN THỊ HẠNH HOA

20/02/2003

8.31

726

TRẦN THỊ HƯƠNG GIANG

15/04/2003

8.31

8.25

8.56

727

NGUYỄN THỊ TRÀ MY

28/10/2003

8.56

728

NGUYỄN THỊ VÂN ANH

10/04/1003

8.06

729

TRẦN THỊ THU HOÀI

03/10/2000

8.44

730

MAI THỊ NHUNG

01/01/2003

8.00

731

DƯƠNG HUYỀN MY

03/02/2003

7.94

732

NGUYỄN PHƯƠNG THẢO

27/06/2003

8.13

Back to top