• 2020-5

Thông tin tuyển sinh

banner web ts 2020 1

- Tải phiếu đăng ký xét điểm thi THPT theo link: https://bit.ly/PhieuDangKy2020

- Đăng ký xét tuyển trực tuyến bằng điểm thi THPT theo Link: https://forms.gle/D18rMEwQa7JtQJqeA

 

Back to top