Ngành học: QTDV Du lịch và Lữ hành

Mã ngành: 7810103

Tổ hợp xét tuyển: A00: Toán, Lý, Hóa;C20: Văn, Địa lý; GDCD

D01: Toán, Văn, Anh; C14: Toán,Văn, GDCD

 

Phương thức xét tuyển

- Phương thức 1: Trường tổ chức thi

- Phương thức 2: Dựa vào kết quả học tập lớp 12 THPT.

Back to top