Địa chỉ liên hệ: Thường trực Hội đồng tuyển sinh, Trường Đại học Hà Tĩnh, số 447, đường 26-3, Phường Đại Nài, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh.

T:+842.393.885.376/+842.393.565.565

C:+84.941.332.333/+84.963.300.555  

F:+842.393.885.224

E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

W: www.htu.edu.vn 

Back to top