Tel: (084)0393 565 565
tuyensinh@htu.edu.vn
Cơ sở 1
Địa chỉ:
Số 447, đường 26/3, TP.Hà Tĩnh
Điện thoại:
0393 885 248
Fax:
0393 885 224
Mobile:
0916955501
Send an Email
(Tùy chọn)

Hỗ trợ trực tuyến

Tuyển sinh HTU
Liên hệ : (084)0393 565 565

Thống kê