Tel: (084)0393 565 565
tuyensinh@htu.edu.vn
Tổng quan Tổng quan Tìm kiếm Tìm kiếm
Tổng quan
Số của thể loại: 8
folder.png Qui chế Files 0
folder.png Qui định Files 0
folder.png Thông tin tuyển sinh Files 2
folder.png Thông tin tuyển sinh Files 1
folder.png Thông tin tuyển sinh Files 0
folder.png Thông tin tuyển sinh 2015 Files 8
folder.png Thông tin tuyển sinh 2016 Files 1
folder.png Thông tin tuyển sinh 2017 Files 4

Hỗ trợ trực tuyến

Tuyển sinh HTU
Liên hệ : (084)0393 565 565
Số 447, đường 26/3, TP.Hà Tĩnh
Điện thoại: (084)0393 565 565
Fax: 0393 885 224
Email: tuyensinh@htu.edu.vn
Hotline: 0916955501; 0916510818; 0963 300 555

Thống kê