Tel: (084)0393 565 565
tuyensinh@htu.edu.vn

Thông báo tuyển sinh năm 2017

Danh sách thí sinh trúng tuyển trình độ Đại học, Cao đẳng xét tuyển đợt 1 (kết quả học tập THPT): 

http://htu.edu.vn/attachments/article/581/Danh%20sach%20trung%20tuyen%20xet%20tuyen%20Hoc%20ba.pdf

 

 

Danh sách thí sinh trúng tuyển trình độ Đại học, Cao đẳng xét tuyển đợt 1: http://htu.edu.vn/attachments/article/581/Danh-sach-trung%20tuyen_cong%20bo.pdf

Hỗ trợ trực tuyến

Tuyển sinh HTU
Liên hệ : (084)0393 565 565
Số 447, đường 26/3, TP.Hà Tĩnh
Điện thoại: (084)0393 565 565
Fax: 0393 885 224
Email: tuyensinh@htu.edu.vn
Hotline: 0916955501; 0916510818; 0963 300 555

Thống kê