Tel: (084)0393 565 565
tuyensinh@htu.edu.vn

Thông báo tuyển sinh năm 2017

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 6 năm 2017

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI MÔN NĂNG KHIẾU

TRONG TUYỂN SINH HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017

(Đợt 1)

Hội đồng tuyển sinh hệ chính quy năm 2017 tổ chức thi môn Năng khiếu cho các thí sinh dự tuyển vào ngành Giáo dục mầm non hệ chính quy, trình độ đại học, năm 2017 (đợt 1) như sau:

1. Địa điểm thi: Tại Cơ sở I, Trường Đại học Hà Tĩnh, số 447, đường 26/3, phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh.

2. Thời gian thi

2.1. Làm thủ tục thi

<![if !supportMisalignedColumns]><![endif]>

Thời gian

Phòng làm thủ tục

Ghi chú

7 giờ 00 ngày 25/6/2017

Phòng 204, Nhà A1

Phòng 205, Nhà A1

 

       

2.2. Thi các phân môn

Thời gian

Phòng thi

Phòng thi

Phòng thi

Phòng thi

Ghi chú

Từ 7 giờ 30 ngày 25/6/2017

Phòng 302

Thi Hát

Phòng 303 Thi Đọc diễn cảm

Phòng 202 Thi Hát

Phòng 203 Thi Đọc diễn cảm

 

Lưu ý: Thí sinh dự thi phải mang theo

- Giấy báo dự thi;

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ;

- Lệ phí dự thi: 300.000 đồng.

Mọi thông tin chi tiết xem trên trang thông tin điện tử của Trường: www.htu.edu.vn hoặc liên hệ Văn phòng tuyển sinh, Trường Đại học Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3565565; 0941.332333; 0963.300555.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 

Hỗ trợ trực tuyến

Tuyển sinh HTU
Liên hệ : (084)0393 565 565
Số 447, đường 26/3, TP.Hà Tĩnh
Điện thoại: (084)0393 565 565
Fax: 0393 885 224
Email: tuyensinh@htu.edu.vn
Hotline: 0916955501; 0916510818; 0963 300 555

Thống kê