Tel: (084)0393 565 565
tuyensinh@htu.edu.vn

Thông báo tuyển sinh năm 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

CÔNG BỐ ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2016

TT Mã ngành Tên ngành Điểm trúng tuyển
I. Đại học
       1  D140205 Giáo dục Chính trị 15,0
       2  D140209 Sư phạm Toán 16,25
       3  D140212 Sư phạm Hóa 16,25
       4  D140231 Sư phạm Tiếng Anh 16,25
       5  D140201 Giáo dục Mầm non 20,5
       6  D140202 Giáo dục Tiểu học 15,0
       7  D340103 QTDV du lịch và lữ hành 15,0
       8  D380101 Luật 15,0
       9  D340301 Kế toán 15,0
   10  D340201 Tài chính - Ngân hàng 15,0
   11  D340101 Quản trị kinh doanh 15,0
   12  D580201 KT công trình xây dựng 15,0
   13  D480201 Công nghệ thông tin 15,0
   14  D440301 Khoa học môi trường 15,0
   15  D620110 Khoa học cây trồng 15,0
   16  D220201 Ngôn ngữ Anh 16,25
   17  D220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 16,25
II. Cao đẳng
    1    C140201 Giáo dục Mầm non 12,0
    2    C140202 Giáo  dục Tiểu học 9,0
    3    C340301 Kế toán 9,0

III. Đào tạo nhân lực cho Khu kinh tế Vũng Áng

TT Mã ngành Tên ngành Điểm trúng tuyển Trường cấp bằng
        1 D520201 Kỹ thuật điện, điện tử 19,25 ĐH Bách Khoa Hà Nội
    2       D520103 Kỹ thuật cơ khí 19,25
    3       D480201 Công nghệ thông tin 19,25
    4       D510406 Công nghệ vật liệu 19,25
    5       D510401 CN kỹ thuật hóa học 19,25
    6       D510202 Công nghệ chế tạo máy 15,0 ĐH Bách Khoa Đà Nẵng
    7       D520103 Kỹ thuật cơ khí 15,0
    8       D520115 Kỹ thuật nhiệt 15,0
    9       D510303 CNKT điều khiển tự động hóa 15,0

ĐH

Điện Lực

10       D510301 CNKT điện, điện tử 15,0
11       D580102 Kiến trúc 15,0

ĐH

Xây dựng

12       D580201 Kỹ thuật công trình xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp; XD cảng – Đường thủy) 15,0
13       D580203 Kỹ thuật công trình biển (Xây dựng công trình ven biển) 15,0
14       D510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường (CN và quản lý môi trường) 15,0
15       D440301 Khoa học môi trường 15,0

ĐH

Hà Tĩnh

16       D480201 Công nghệ thông tin 15,0
17       D580201 Kỹ thuật công trình xây dựng 15,0
18       D340103 QT dịch vụ du lịch và lữ hành 15,0
19       D340101 Quản trị kinh doanh 15,0
20       D220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 16,25
Tổng

CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI

PGS.TS Nguyễn Đình Thọ

Hỗ trợ trực tuyến

Tuyển sinh HTU
Liên hệ : (084)0393 565 565
Số 447, đường 26/3, TP.Hà Tĩnh
Điện thoại: (084)0393 565 565
Fax: 0393 885 224
Email: tuyensinh@htu.edu.vn
Hotline: 0916955501; 0916510818; 0963 300 555

Thống kê