Hợp tác đào tạo CNTT theo hệ thống chứng chỉ quốc tế.

Phối hợp bởi Trường Đại học Hà Tĩnh và Học viện Netpro - Đối tác đào tạo ủy quyền của nhiều tập đoàn CNTT hàng đầu thế giới.

TTCNTT1

TTCNTT2

Back to top