ktcn1

ktcn2

Khoa Kỹ thuật Công nghệ - ĐH Hà Tĩnh thông báo tuyển sinh năm 2020 với 2 ngành như sau:
👉 Kỹ thuật xây dựng (Hệ Kỹ sư)
👉 Công nghệ thông tin

Back to top