Ngành Chính trị học 

1. Mã ngành: 7310201

Loại hình đào tạo: Chính quy

2. Tổ hợp môn xét tuyển: C00: Văn, Sử, Địa; A00: Toán, Lý, Hóa; C14: Toán,Văn,GDCD; D01: Toán, Văn, Anh

3. Chuẩn đầu ra

a. Về kiến thức
1. Cung cấp cho sinh viên khối kiến thức đại cương chung cho chương trình cử nhân đại học nhằm trang bị các kiến thức nền tảng chung ở bậc cử nhân, kiến thức phương pháp luận, nhân sinh quan, thế giới quan, tư tưởng, đường lối cách mạng của Đảng, pháp luật của Nhà nước … để học tập, nghiên cứu và làm việc trọn đời;
2. Hiểu và vận dụng thành thạo kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam về chính trị, chính trị học Việt Nam, quan hệ chính trị trên thế giới hiện nay;
3. Hiểu và vận dụng tốt kiến thức về đường lối, chính sách, pháp luật, định hướng phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam trong từng giai đoạn;
4. Hiểu và lý giải được về thực trạng và xu hướng thay đổi của hoạt động chính trị của quốc gia và quốc tế; hiểu biết các chỉnh thể, Đảng cầm quyền trên thế giới;
5. Nắm vững và vận dụng được: mục tiêu, nội dung, phương pháp xử lý và tiếp cận các tình huống chính trị; quyền lực chính trị, thể chế chính trị đương đại, phương thức các Đảng cầm quyền, chính sách công, so sánh các nền chính trị trên thế giới, chính trị học phát triển, xây dựng thể chế chính trị, xây dựng Đảng…;
6. Hiểu và vận dụng được những kiến thức khoa học cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội - nhân văn: ngôn ngữ, văn hóa, xã hội, tâm lý, thẩm mỹ, tôn giáo tín ngưỡng, lịch sử Đảng, lịch sử của đất nước và quốc tế;
7. Hiểu và vận dụng tốt kiến thức kiến thức về xã hội học, hành chính học, các thể chế chính trị các nước trên thế giới; về nền chính trị ở các nước xã hội chủ nghĩa và thể chế chính trị các nước trên thế giới.
8. Nhớ và giải thích được các kiến thức cơ bản về thông tin và mạng truyền thông. Sử dụng được các công cụ xử lý thông tin thông dụng (hệ điều hành, các phần mềm hỗ trợ công tác văn phòng và khai thác Internet ...);
9. Có kiến thức về ngoại ngữ 2 tối thiểu đạt Bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào, vận dụng trong cuộc sống và hoạt động chuyên môn;
10. Đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông;
11. Có chứng chỉ Giáo dục thể chất theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
12. Có chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng - An ninh theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
b. Về kỹ năng
* Kỹ năng nghề nghiệp
13. Có kỹ năng làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn như công tác trong các tổ chức đoàn thể, đoàn thể chính trị - xã hội, trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị, các viện, trung tâm nghiên cứu, các trường Đảng, trung tâm lý luận chính trị các cấp.
14. Có khả năng phát hiện, đánh giá, xử lý đúng đắn các tình huống chính trị xẩy ra trong đời sống chính trị - xã hội theo quan điểm của Đảng và pháp luật của Nhà nước;
15. Có khả năng tham gia sâu các hoạt động tổ chức đoàn thể chính trị xã hội bao gồm: tổ chức, triển khai các hoạt động chính trị - xã hội, giải quyết các vấn đề mà thực tiễn đặt ra;
16. Biết vận dụng thành thạo lý luận chính trị, tư duy sáng tạo; tư duy phản biện để khám phá và học hỏi từ cuộc sống; quản lý thời gian và nguồn lực; kỹ năng thích ứng với sự phức tạp của thực tế; kỹ năng học và tự học; kỹ năng quản lý bản thân;
* Kỹ năng mềm
17. Có kỹ năng thuần thục trong việc tự học, tự nghiên cứu, tích luỹ, cập nhật kiến thức, tư duy sáng tạo và khoa học để giải quyết các vấn đề liên quan;
18. Có kỹ năng tìm kiếm, kiến tạo việc làm và thích ứng nhanh với công việc; quản lý và lãnh đạo; kỹ năng làm việc theo nhóm và phối hợp làm việc với các nhóm khác nhau;
19. Có khả năng sử dụng ngoại ngữ Đọc hiểu, Nghe, Nói; Viết các tài liệu bằng tiếng Anh/ Tiếng Việt (đối với sinh viên nước ngoài);
20. Có kiến thức và kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và khai thác thông tin chính thống để phục vụ công tác.
21. Tự tin trong giao tiếp, ứng xử và thuyết trình; tự tin, chủ động hội nhập;
22. Có kỹ năng quản lý và lãnh đạo (điều khiển, phân công và đánh giá hoạt động nhóm và tập thể, phát triển và duy trì quan hệ tốt với mọi người nơi bản thân công tác; khả năng đàm phán, thuyết phục và quyết định trên nền tảng có trách nhiệm với xã hội và tuân theo luật pháp);
23. Các kỹ năng mềm khác phục vụ cho cuộc sống và phát triển cơ hội nghề nghiệp của sinh viên;
c. Năng lực tự chủ và trách nhiệm
24. Có năng lực làm chủ khối lượng kiến thức được cung cấp, lập trường giai cấp vững vàng, có lý tưởng Cộng sản chủ nghĩa và bản lĩnh chính trị, tin tưởng và tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng, kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có năng lực, trách nhiệm bảo vệ có hiệu quả Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng.
25. Có tinh thần trách nhiệm cao, say mê nghề nghiệp và quan hệ mật thiết với quần chúng nhân dân;
26. Có đạo đức, tác phong của người cán bộ cách mạng: Cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, có ý thức tổ chức kỷ luật, có tình cảm cách mạng trong sáng;
27. Phát triển năng lực làm chủ và trách nhiệm của bản thân trước công đồng và xã hội; trách nhiệm đối với công việc, có đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực khoa học chính trị;
28. Tự định hướng và thích nghi với môi trường làm việc trong và ngoài nước; chủ động học hỏi, tích lũy kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

4. Cơ hội việc làm

........

5. Hồ sơ xét tuyển, gồm:

- Phương thức 1: Phiếu đăng ký xét tuyển; giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018 (nộp ngay sau khi có thông báo trúng tuyển)

- Phương thức 2: Phiếu đăng ký xét tuyển; bản sao học bạ THPT; bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (nếu tốt nghiệp năm 2018); giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có); 1 phong bì dán tem có ghi địa chỉ người nhận và số điện thoại của thí sinh.

6. Lệ phí xét tuyển: 30 000 đồng (Ba mươi ngàn đồng).

7. Liên hệ

Website: http://poi.htu.edu.vn/

 

Back to top