Ngành học: Giáo dục Chính trị

1. Mã ngành: 7140205

2. Tổ hợp xét tuyển: C00: Văn, Sử, Địa; A00: Toán, Lý, Hóa; C14: Toán,Văn,GDCD; D01:Toán, Văn, Anh.

3. Điểm   trúng  tuyển các năm trước:

2016: 15.0 

2017:  15.5

 4. Chuẩn đầu ra

a. Kiến thức

Trang bị cho người học hệ thống những kiến thức cơ bản, hiện đại, rộng và sâu về các môn khoa học Mác - Lênin, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; những kiến thức cơ bản, cập nhật và thiết thực về khoa học giáo dục, nghiệp vụ sư phạm; những vấn đề quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

- Sinh viên đạt chuẩn ngoại ngữ bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào, vận dụng trong cuộc sống và hoạt động chuyên môn;

- Đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản ban hành kèm theo Thông tư số  03/2014/TT-BTTTT ngày11/03/2014 của Bộ  Thông tin và Truyền thông.

Có chứng chỉ Giáo dục thể chất và Quốc phòng – An ninh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

b. Kỹ năng   

* Kỹ năng nghề nghiệp

- Biên soạn được bài giảng, giáo án; tổ chức một cách  khoa học quá trình dạy học; Có khả năng tự học tự nghiên cứu,viết báo cáo khoa học, ứng dụng triển khai kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

- Tổ chức được các hoạt động nhằm: giáo dục, tuyên truyền phổ biến về  chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong các lĩnh vực; giáo dục truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, và ý thức trách nhiệm  công dân cho người học.

* Kỹ năng công cụ

- Nhạy cảm trước những biến động về chính trị xã hội, có lập trường chính trị vững vàng trước những biến động đó.

- Có khả năng giao tiếp, điều hành công việc tốt; thích nghi tốt trong mọi môi trường sinh hoạt, công tác; ứng xử linh hoạt trong các mối quan hệ xã hội.

- Đáp ứng chuẩn Ngoại ngữ bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo và chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Thông tư số  03/2014/TT-BTTTT ngày11/03/2014 của Bộ  Thông tin và Truyền thông.

c. Thái độ

Có phẩm chất cơ bản của nhà giáo trong nhà trường XHCN Việt Nam: thấm nhuần thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu người học, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của nhà giáo.

d. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

-  Giảng dạy môn giáo dục công dân ở bậc học phổ thông trung học

- Giảng dạy giảng dạy môn chính trị ở các trường trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề, các môn lý luận chính trị ở các trường đại học, cao đẳng, các trường chính trị.

-  Làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức

e. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Có khả năng học tập lên trình độ thạc sĩ, tiến sĩ các chuyên ngành về lý luận chính trị và tương đương. Học văn bằng hai các ngành khoa học khác

5. Hồ sơ xét tuyển, gồm:

- Phương thức 1: Phiếu đăng ký xét tuyển; giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018 (nộp ngay sau khi có thông báo trúng tuyển)

- Phương thức 2: Phiếu đăng ký xét tuyển; bản sao học bạ THPT; bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (nếu tốt nghiệp năm 2018); giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có); 1 phong bì dán tem có ghi địa chỉ người nhận và số điện thoại của thí sinh.

6. Lệ phí xét tuyển: 30 000 đồng (Ba mươi ngàn đồng).

7. Liên hệ

Website: http://poi.htu.edu.vn/

 

 

Back to top