Ngành học: Giáo dục Mầm non

1. Mã ngành: 7140201

2. Hệ đào tạo và thời gian đào tạo

- Hệ đào tạo: Chính quy

- Thời gian đào tạo: 04 năm (Đại học), 3 năm (Cao đẳng)

3. Tổ hợp xét tuyển: 

M00: Văn, Toán, Năng khiếu (Đọc diễn cảm, Hát) 

M01: Văn, NK 1 (Đọc, Kể diễn cảm), NK 2 (Hát, Nhạc) 

M07: Văn, Địa lí, Năng khiếu (Đọc diễn cảm, Hát)

M09: Toán, NK 1 (Đọc, Kể diễn cảm), NK 2 (Hát, Nhạc) 

4. Mục tiêu đào tạo 

4.1. Mục tiêu chung

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Giáo dục mầm non có lập trường chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; có tác phong sư phạm mẫu mực; nắm vững kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành để đáp ứng tốt yêu cầu của công việc chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non; có khả năng phát hiện, giải quyết những vấn đề thông thường thuộc chuyên ngành khoa học Giáo dục Mầm non; có khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện, đánh giá và cải tiến các hoạt động giáo dục bậc mầm non trong bối cảnh hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

4.2. Mục tiêu cụ thể

4.2.1. Kiến thức

- Nắm vững hệ thống kiến thức khoa học cơ bản cần thiết cho việc hình thành năng lực nghề nghiệp. 

- Nắm vững hệ thống kiến thức và những thành tựu mới của khoa học giáo dục mầm non để vận dụng sáng tạo vào thực tiễn chăm sóc giáo dục trẻ em thuộc các đối tượng khác nhau ở các cơ sở giáo dục mầm non. 

- Có khả năng sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học và nghiên cứu chuyên ngành.

4.2.2. Kỹ năng

- Có kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, đánh giá các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ và các kỹ năng chuyên biệt đáp ứng được yêu cầu đặc thù của ngành học. 

- Có kỹ năng phối hợp với các lực lượng giáo dục khác để nâng cao hiệu quả chăm sóc giáo dục trẻ em. 

- Có khả năng cập nhật và vận dụng các thành tựu khoa học giáo dục mới vào thực tiễn chăm sóc giáo dục trẻ.

- Có khả năng tổ chức quản lý giáo dục mầm non.

4.2.3. Về thái độ

- Có ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; chấp hành các chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các quy chế, quy định của ngành.

- Yêu nghề dạy học, thương yêu, tôn trọng, chăm sóc, đối xử công bằng với trẻ, được trẻ tin yêu.

- Có tinh thần trách nhiệm trong công tác, có lối sống lành mạnh, trung thực, giản dị, biết đoàn kết, hợp tác, khiêm tốn học hỏi đồng nghiệp, có quan hệ tốt với gia đình trẻ và cộng đồng, biết vận động các lực lượng trong và ngoài trường thực hiện xã hội hoá giáo dục.

- Có ý thức chủ động tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị chuyên môn, nghiệp vụ, thường xuyên rèn luyện sức khỏe.

5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

- Giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non;

- Giảng viên giảng dạy các học phần về phương pháp tổ chức hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ tại các khoa mầm non của các trường trung học, cao đẳng, đại học.

- Chuyên viên các tổ chức, cơ quan với đối tượng hoạt động là trẻ mầm non và phát triển giáo dục mầm non.

- Làm công tác quản lý giáo dục mầm non các cấp; Tư vấn, nghiên cứu viên về chuyên môn, nghiệp vụ giáo dục mầm non.

6. Phương thức xét tuyển

+ Sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, các khối thi: M00, M01, M07, M09

    + Sử dụng kết quả học tập lớp 12 THPT (học bạ).

7. Địa chỉ liên hệ

    Liên hệ: Khoa Sư phạm, tầng 6, nhà A5, CSM, Trường Đại học Hà Tĩnh

    Điện thoại:   0967.783.783 - 0914.090.665 - 0911.623.326

    Email:     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    Website: http://nse.htu.edu.vn/ 

    Fanpage:   https://www.facebook.com/KhoaSuphamHTU

Back to top