Ngành học: Luật

1. Mã ngành: 7380101

2. Tổ hợp xét tuyển: A00: Toán, Lý, Hóa; C00: Văn, Sử, Địa; D01: Toán, Văn, Anh; C14: Toán,Văn,GDCD

3. Điểm   trúng  tuyển các năm trước:

2016: 15.0 

2017:  15.5

 4. Chuẩn đầu ra

a. Kiến thức
1. Cung cấp cho sinh viên khối kiến thức đại cương chung cho chương trình cử nhân đại học nhằm trang bị các kiến thức nền tảng chung ở bậc cử nhân, kiến thức phương pháp luận, nhân sinh quan, thế giới quan, tư tưởng, đường lối cách mạng của Đảng, pháp luật của Nhà nước … để học tập, nghiên cứu và làm việc trọn đời;
2. Hiểu và vận dụng khối kiến thức cơ sở ngành làm nền tảng để nghiên cứu những kiến thức chuyên sâu ngành Luật;
3. Nắm vững những kiến thức căn bản về lý luận về Nhà nước và Pháp luật, các kiến thức về các ngành luật thực định và vận dụng tốt vào thực tiễn công việc, có thể tiếp tục học tiếp ở bậc cao hơn, hội nhập môi trường công việc trong tương lai;
4. Có kiến thức về ngoại ngữ tối thiểu đạt Bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào, vận dụng trong cuộc sống và hoạt động chuyên môn;
5. Đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông;
6. Có chứng chỉ Giáo dục thể chất theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
7. Có chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng - An ninh theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
b. Kỹ năng
* Kỹ năng nghề nghiệp
8. Có kỹ năng phân tích, phát hiện, đánh giá và dự báo những vấn đề pháp lý đã, đang và sẽ có thể xảy ra; năng lực vận dụng pháp luật để giải quyết các tình huống thực tế;
9. Có kỹ năng phân tích, so sánh các hệ thống pháp luật, các văn bản pháp luật;
10. Có kỹ năng phân tích các sự kiện pháp lý để tìm kiếm giải pháp xử lý phù hợp theo quy định pháp luật;
11. Có kỹ năng thực hành các hoạt động pháp luật như tư vấn, giải thích, tố tụng, cung ứng các dịch vụ pháp lý…;
12. Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin trong lĩnh vực pháp luật.
* Kỹ năng mềm
13 Có kỹ năng làm việc theo nhóm (hình thành nhóm, duy trì hoạt động nhóm, phát triển nhóm và kỹ năng làm việc với các nhóm khác nhau);
14. Có kỹ năng quản lý và lãnh đạo;
15 Có kỹ năng giao tiếp (lập luận, sắp xếp ý tưởng, giao tiếp bằng văn bản, diễn thuyết trước đám đông, …);
16. Có kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ, đặc biệt là sử dụng ngoại ngữ trong lĩnh vực pháp lý để làm việc trong môi trường quốc tế;
17. Có các kỹ năng mềm khác phục vụ cho cuộc sống và phát triển cơ hội nghề nghiệp của sinh viên.
18. Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản phục vụ tốt cho công việc và cuộc sống.
c. Năng lực tự chủ và trách nhiệm
19. Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực pháp luật;
20. Có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau;
21. Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ;
22. Có khả năng đưa ra các kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường về pháp luật và một số vấn đề phức tạp về mặt lý luận khoa học;
23. Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể, có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn ở quy mô trung bình;
24 Có bản lĩnh nghề nghiệp và thái độ trung thực, yêu nghề và có trách nhiệm trong công việc, phục vụ sự phát triển bền vững đất nước.

 

5. Cơ hội việc làm

........

6. Hồ sơ xét tuyển, gồm:

- Phương thức 1: Phiếu đăng ký xét tuyển; giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018 (nộp ngay sau khi có thông báo trúng tuyển)

- Phương thức 2: Phiếu đăng ký xét tuyển; bản sao học bạ THPT; bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (nếu tốt nghiệp năm 2018); giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có); 1 phong bì dán tem có ghi địa chỉ người nhận và số điện thoại của thí sinh.

7. Lệ phí xét tuyển: 30 000 đồng (Ba mươi ngàn đồng).

8. Liên hệ

Website: http://poi.htu.edu.vn/

 

Back to top