Ngành học: Ngôn ngữ Anh

1. Mã ngành: 7220201

2. Tổ hợp xét tuyển: D01: Toán, Văn, Anh; A01: Toán, Lý, Anh; D14: Văn, Sử, Anh; D15: Văn, Địa, Anh.

3. Điểm   trúng  tuyển các năm trước:

2016: 16.25 

2017:  15.5

4. Chuẩn đầu ra

a. Kiến thức
1. Cung cấp cho sinh viên khối kiến thức đại cương chung cho chương trình cử nhân đại học nhằm trang bị các kiến thức nền tảng chung ở bậc cử nhân, kiến thức phương pháp luận, nhân sinh quan, thế giới quan, tư tưởng, đường lối cách mạng của Đảng, pháp luật của Nhà nước … để học tập, nghiên cứu và làm việc trọn đời;
2. Hiểu và vận dụng được những kiến thức khoa học cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội - nhân văn, có tư duy phản biện;
3. Nắm bắt được những vấn đề cơ bản của Văn hoá, văn học, lịch sử, con người, xã hội, kinh tế, chính trị và giáo dục Anh, Mỹ, một số nước nói tiếng Anh; văn hóa các nước ASEAN, sự giao thoa văn hóa, liên văn hóa từ đó có thể vận dụng được những kiến thức này trong công việc;
4. Biết cách vận dụng các kiến thức và kỹ năng nghiêp vu ̣ kinh tế, quản trị văn phòng đã học vào công việc thực tiễn tại các văn phòng, công ty, đồng thời mở rộng kiến thức cần thiết khác; làm quen với thực tế thị trường và xã hội, trở nên tự tin với nghề nghiệp hơn;
5. Nắm bắt và áp dụng được những kiến thức cơ bản trong Ngữ âm âm vị, biết tự điều chỉnh và nâng cao khả năng phát âm;
6. Nắm vững những vấn đề cơ bản của Ngữ pháp, từ vựng ngữ nghĩa học tiếng Anh và những kỹ năng phân tích ngữ pháp, phân tích diễn ngôn, đối chiếu ngôn ngữ.
7. Có kiến thức tốt về tiếng Anh và sử dụng thành thạo tiếng Anh ở bậc 5 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam đáp ứng yêu cầu công việc.
8. Có khả năng vận dụng các kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ biên dịch và phiên dịch, du lịch, thương mại, tài chính ngân hàng, kỹ thuật, công nghệ thông tin
9. Nắm vững và vận dụng được những kiến thức về ngôn ngữ, văn hóa Anh Mỹ thông qua việc tiến hành một dự án nghiên cứu theo chuyên ngành.
10. Có khả năng vận dụng và sử dụng thành thạo Tiếng Anh ngành du lịch, tài chính ngân hàng, kỹ thuật, công nghệ thông tin vào công việc thực tế của bản thân;
11. Có kiến thức về ngoại ngữ 2 tối thiểu đạt Bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào, vận dụng trong cuộc sống và hoạt động chuyên môn;
12. Đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông;
13. Có chứng chỉ Giáo dục thể chất theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
14. Có chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng - An ninh theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
b. Kỹ năng
* Kỹ năng nghề nghiệp
15. Có kỹ năng thực hành tiếng, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng hoạt động hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn như công việc quản trị văn phòng, du lịch khách sạn, kinh tế thương mại, tài chính ngân hàng. Có khả năng mở rộng các kỹ năng cần thiết khác như kỹ năng chủ trì hội nghị, quan hệ công chúng, tiếp xúc báo chí, trả lời phỏng vấn, …;
16. Kỹ năng tư duy sáng tạo, tự học, tự nghiên cứu, tích luỹ, cập nhật kiến thức, cách tiếp cận khoa học để giải quyết các về liên quan.
17. Kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi. Kỹ năng truyền đạt, phổ biến vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp.
18. Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tìm kiếm, kiến tạo việc làm cho mình và cho người khác; có khả năng thích ứng nhanh với công việc, môi trường làm việc khác nhau, tự tin với nghề nghiệp.
* Kỹ năng mềm
19. Kỹ năng tự chủ (các kỹ năng học và tự học suốt đời, quản lý thời gian và tự chủ, thích ứng với sự phức tạp của thực tế, hiểu biết văn hóa, hiểu và phân tích kiến thức - kỹ năng của một cá nhân khác để học tập suốt đời...);
20. Kỹ năng làm việc cặp, nhóm và có khả năng làm việc độc lập theo nguyên tắc và đạt hiệu quả cao trong công việc. Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.
21. Có kỹ năng quản lý và lãnh đạo (điều khiển, phân công và đánh giá hoạt động nhóm và tập thể, phát triển và duy trì quan hệ với các đối tác; khả năng đàm phán, thuyết phục và quyết định trên nền tảng có trách nhiệm với xã hội và tuân theo luật pháp);
22. Các kỹ năng mềm khác phục vụ cho cuộc sống và phát triển cơ hội nghề nghiệp của sinh viên.
23. Có kiến thức và kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản đáp ứng chuẩn CNTT theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông;
c. Năng lực tự chủ và trách nhiệm
24. Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.
25. Tự tin, linh hoạt, dám đương đầu với rủi ro; tuân thủ các tiêu chuẩn và nguyên tắc đạo đức; nhiệt tình, say mê sáng tạo; có tinh thần tự tôn dân tộc, hiểu biết văn hóa; có khả năng thích ứng cao, định hướng với hoàn cảnh và điều kiện, môi trường làm việc.
26. Tích cực khám phá kiến thức, khám phá thực tiễn. Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, quản lý, đánh giá và cải tiến hiệu quả các hoạt động chuyên môn. Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định.
27. Có khả năng định hướng, đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân.

5. Cơ hội việc làm

............................

6. Hồ sơ xét tuyển, gồm:

- Phương thức 1: Phiếu đăng ký xét tuyển; giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018 (nộp ngay sau khi có thông báo trúng tuyển)

- Phương thức 2: Phiếu đăng ký xét tuyển; bản sao học bạ THPT; bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (nếu tốt nghiệp năm 2018); giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có); 1 phong bì dán tem có ghi địa chỉ người nhận và số điện thoại của thí sinh.

7. Lệ phí xét tuyển: 30 000 đồng (Ba mươi ngàn đồng).

8. Liên hệ

Website: http://ent.htu.edu.vn/

 

Back to top