Ngành học: Ngôn ngữ Trung Quốc

1. Mã ngành: 7220204

2. Tổ hợp xét tuyển: D01: Toán, Văn, Anh; A01: Toán, Lý, Anh; D14: Văn, Sử, Anh; D15: Văn, Địa, Anh.

3. Điểm   trúng  tuyển các năm trước:

2016: 16.25 

2017:  15.5

4. Chuẩn đầu ra

a. Kiến thức
1. Cung cấp cho sinh viên khối kiến thức đại cương chung cho chương trình cử nhân đại học nhằm trang bị các kiến thức nền tảng chung ở bậc cử nhân, kiến thức phương pháp luận, nhân sinh quan, thế giới quan, tư tưởng, đường lối cách mạng của Đảng, pháp luật của Nhà nước … để học tập, nghiên cứu và làm việc trọn đời;
2. Hiểu và vận dụng được những kiến thức khoa học cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội - nhân văn;
3. Nắm bắt và áp dụng được những kiến thức cơ bản và nâng cao của Ngữ âm và văn tự tiếng Trung Quốc;
4. Nắm vững những kiến thức cơ bản, nâng cao của Ngữ pháp tiếng Trung và những kỹ năng phân tích ngữ pháp trong quá trình vận dụng ngôn ngữ;
5. Nắm bắt được những kiến thức về văn hoá, văn học, lịch sử, con người, xã hội, kinh tế, chính trị và giáo dục Trung Quốc, sự giao thoa văn hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc, từ đó có thể vận dụng được những kiến thức này vào trong công việc;
6. Có kiến thức tốt về tiếng Trung Quốc và sử dụng thành thạo tiếng Trung Quốc ở trình độ bậc 5 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam quy định;
7. Nắm vững các kiến thức về Hán ngữ cổ đại, Hán Nôm, cú pháp, và từ vựng tiếng Trung Quốc;
8. Vận dụng các kiến thức, kỹ năng cơ bản và chuyên sâu về nghiệp vụ biên dịch và phiên dịch, du lịch, thương mại, để phục vụ công tác biên- phiên dịch và các công việc thực tiễn tại văn phòng công ty. Đồng thời, mở rộng các kỹ năng cần thiết khác, làm quen với thực tế thị trường và xã hội, trở nên tự tin với nghề nghiệp hơn;
9. Nắm vững và vận dụng được những kiến thức về ngôn ngữ, văn hóa Trung Quốc thông qua việc tiến hành nghiên cứu theo chuyên ngành hoặc học các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp;
10. Thông qua chương trình thực tập, học tập ở nước ngoài hoặc học các học phần thay thế, để có thể vận dụng các kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ phiên dịch, du lịch, thương mại đã học vào công việc thực tiễn tại các văn phòng công ty. Đồng thời, mở rộng các kỹ năng cần thiết khác của người biên, phiên dịch, đáp ứng được yêu cầu thực tế của xã hội;
11. Có kiến thức về ngoại ngữ 2 tối thiểu đạt bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào, vận dụng trong cuộc sống và hoạt động chuyên môn;
12. Đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông;
13. Có chứng chỉ Giáo dục thể chất theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
14. Có chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng - An ninh theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
b. Kỹ năng
* Kỹ năng nghề nghiệp
15. Kỹ năng làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn như công tác biên - phiên dịch liên quan đến tiếng Trung;
16. Kỹ năng tự học, nghiên cứu, tích luỹ, cập nhật kiến thức, tư duy sáng tạo và khoa học để giải quyết các vấn đề liên quan;
17. Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tìm kiếm, kiến tạo việc làm cho mình và cho người khác; có khả năng thích ứng nhanh với công việc, môi trường làm việc khác nhau, tự tin với nghề nghiệp;
18. Kỹ năng tìm kiếm, kiến tạo việc làm và thích ứng nhanh với công việc.
* Kỹ năng mềm
19. Kỹ năng tự chủ (các kỹ năng học và tự học suốt đời, quản lý thời gian và tự chủ, thích ứng với sự phức tạp của thực tế, hiểu biết văn hóa, hiểu và phân tích kiến thức - kỹ năng của một cá nhân khác để học tập suốt đời...);
20. Kỹ năng làm việc cặp, nhóm và có khả năng làm việc độc lập theo nguyên tắc và đạt hiệu quả cao trong công việc. Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.
21. Có kỹ năng quản lý và lãnh đạo (điều khiển, phân công và đánh giá hoạt động nhóm và tập thể, phát triển và duy trì quan hệ với các đối tác; khả năng đàm phán, thuyết phục và quyết định trên nền tảng có trách nhiệm với xã hội và tuân theo luật pháp);
22. Các kỹ năng mềm khác phục vụ cho cuộc sống và phát triển cơ hội nghề nghiệp của sinh viên.
23. Có kiến thức và kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.
c. Năng lực tự chủ và trách nhiệm
24. Tự tin, linh hoạt, dám đương đầu với rủi ro; tuân thủ các tiêu chuẩn và nguyên tắc đạo đức; nhiệt tình, say mê sáng tạo; có tinh thần tự tôn, hiểu biết văn hóa; có khả năng thích ứng cao với hoàn cảnh, điều kiện và môi trường làm việc.
25. Trung thực, trách nhiệm và đáng tin cậy; hành vi chuyên nghiệp, tự tôn dân tộc; say mê trong công việc, tích cực khám phá kiến thức, khám phá thực tiễn.

5. Cơ hội việc làm

............................

6. Hồ sơ xét tuyển, gồm:

- Phương thức 1: Phiếu đăng ký xét tuyển; giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018 (nộp ngay sau khi có thông báo trúng tuyển)

- Phương thức 2: Phiếu đăng ký xét tuyển; bản sao học bạ THPT; bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (nếu tốt nghiệp năm 2018); giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có); 1 phong bì dán tem có ghi địa chỉ người nhận và số điện thoại của thí sinh.

7. Lệ phí xét tuyển: 30 000 đồng (Ba mươi ngàn đồng).

8. Liên hệ

Website: http://ent.htu.edu.vn/

 

Back to top