Ngành học: Sư phạm Hóa học

1. Mã ngành: 7140212

2. Tổ hợp xét tuyển: A00: Toán, Lý, Hóa; B00: Toán, Hóa, Sinh; C02: Toán, Văn, Hóa; D07: Toán, Hóa, Anh.

3. Chuẩn đầu ra 

  • a. Kiến thức

(i) Kiến thức chung

- Hiểu biết về những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; có kiến thức giáo dục pháp luật, giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng – an ninh phù hợp với chuyên ngành đào tạo để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Nắm được phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục để triển khai nghiên cứu các vấn đề thực tiễn.

- Hiểu về công tác tổ chức, quản lý trong nhà trường và ngành giáo dục hiện nay; chính sách về giáo dục của Đảng và Nhà nước.

- Sinh viên đạt chuẩn ngoại ngữ bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào, vận dụng trong cuộc sống và hoạt động chuyên môn;

- Đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản ban hành kèm theo Thông tư số  03/2014/TT-BTTTT ngày11/03/2014 của Bộ  Thông tin và Truyền thông.

- Có chứng chỉ Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng – An ninh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

(ii) Kiến thức bổ trợ

- Có kiến thức về đại số, toán giải tích, lý thuyết Xác suất – thống kê và Vật lí đại cương để nghiên cứu Hóa học.

(iii) Kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành 

- Có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Hóa học đại cương, Hóa học vô cơ, Hóa học hữu cơ, Hóa học phân tích, Hóa lý, Hóa công nghệ và môi trường đáp ứng tốt việc dạy học Hóa học ở trường phổ thông và tiếp tục học lên các bậc cao hơn.

- Biết nhận dạng, mô tả, giải thích những sự vật, hiện tượng và các quá trình điển hình trong lĩnh vực Hoá học.

- Có kiến thức cơ bản về kĩ thuật phòng thí nghiệm hóa học.

(iv) Kiến thức về nghiệp vụ

- Vận dụng được kiến thức cơ bản về khoa học tâm lý, giáo dục vào hoạt động dạy học và giáo dục; Vận dụng tốt lý luận dạy học Hóa học và những kiến thức đại cương của bộ môn vào  giảng dạy ở trường THPT để vừa đảm bảo tính chuẩn xác vừa đảm bảo tính sư phạm cao.

- Có kiến thức cơ bản và kĩ thuật thực hành, thí nghiệm Hóa học.

- Nắm vững chương trình môn Hóa học bậc THPT và hiểu rõ mục đích, nguyên tắc dạy học Hóa học ở trường THPT.

b. Kỹ năng

(i) Kỹ năng nghề nghiệp:

Có kỹ năng tiến hành các thực nghiệm hóa học, các phương pháp nghiên cứu khoa học và bước đầu có khả năng tư duy sáng tạo trong công tác. Có kỹ năng về nghiệp vụ sư phạm, vận dụng được những kiến thức về tâm lý, giáo dục học, phương pháp dạy học để giảng dạy tốt môn hóa học ở trường Trung học phổ thông.

 (ii) Kỹ năng công cụ:

- Sinh viên đạt chuẩn ngoại ngữ bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào, vận dụng trong cuộc sống và hoạt động chuyên môn;

- Đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản ban hành kèm theo Thông tư số  03/2014/TT-BTTTT ngày11/03/2014 của Bộ  Thông tin và Truyền thông.

-  Có năng lực đàm phán và ứng xử giao tiếp.

- Có khả năng tổ chức và làm việc nhóm.

c. Thái độ

Có phẩm chất cơ bản của người giáo viên nhà trường xã hội chủ nghĩa Việt Nam: thấm nhuần thế giới quan Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu học sinh, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của người giáo viên.

d.Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Giảng dạy  bộ môn Hóa học ở bậc THPT.

e. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Học văn bằng hai các ngành khoa học khác

Có thể học tập nâng cao trình độ ở bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ chuyên ngành Hóa học hoặc Quản lý giáo dục.

4. Hồ sơ xét tuyển, gồm:

- Phương thức 1: Phiếu đăng ký xét tuyển; giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018 (nộp ngay sau khi có thông báo trúng tuyển)

- Phương thức 2: Phiếu đăng ký xét tuyển; bản sao học bạ THPT; bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (nếu tốt nghiệp năm 2018); giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có); 1 phong bì dán tem có ghi địa chỉ người nhận và số điện thoại của thí sinh.

5. Lệ phí xét tuyển: 30 000 đồng (Ba mươi ngàn đồng).

6. Liên hệ

Website: http://nse.htu.edu.vn/ 

Video giới thiệu

Back to top