Ngành học: Sư phạm Toán học

1. Mã ngành: 7140209

2. Tổ hợp xét tuyển: A00: Toán, Lý, Hóa; C01: Toán, Văn, Lý; C02: Toán, Văn, Hóa; D01: Toán, Văn, Anh.

3. Điểm   trúng  tuyển các năm trước:

2016: 16.25

2017:  15.5

 4.Chuẩn đầu ra

a. Kiến thức

(i) Kiến thức chung

- Có hiểu biết cơ bản về các nguyên lí của chủ nghĩa Mác-Lênin ; Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh; có các kiến thức cần thiết trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, quản lí hành chính nhà nước và quản lí ngành giáo dục, giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng an ninh.

- Nắm được phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục để triển khai nghiên cứu các vấn đề thực tiễn.

- Hiểu về công tác tổ chức, quản lý trong nhà trường và ngành giáo dục hiện nay; chính sách về giáo dục của Đảng và Nhà nước.

- Sinh viên đạt chuẩn ngoại ngữ bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào, vận dụng trong cuộc sống và hoạt động chuyên môn;

- Đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản ban hành kèm theo Thông tư số  03/2014/TT-BTTTT ngày11/03/2014 của Bộ  Thông tin và Truyền thông.

 (ii) Kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành 

- Phân tích và tổng hợp được những vấn đề cơ bản của các ngành toán học như: Toán Giải tích, Tôpô, Đại số và Lí thuyết số, Hình học, Xác suất - Thống kê, Toán ứng dụng và các tư duy thuật toán và mối quan hệ giữa các ngành và các bộ môn trong toán học. Đặc biệt, tìm được mối liên hệ giữa toán học cao cấp để soi sáng kiến thức toán học ở bậc PT và giải quyết các vấn đề về toán sơ cấp. 

- Nắm vững hệ thống kiến thức về Toán sơ cấp, hiểu biết sâu nội dung chương trình môn Toán ở trường phổ thông Trung học.

- Biết vận dụng các kiến thức về Số học, Đại số, Hình học và Giải tích cổ điển để tìm hiểu, nắm vững quan điểm và cách trình bày các vấn đề này trong chương trình sách giáo khoa toán THPT.

(iii) Kiến thức về nghiệp vụ sư phạm

- Vận dụng được kiến thức cơ bản về khoa học tâm lý, giáo dục vào hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục.

- Nắm vững chương trình môn toán và hiểu rõ mục đích, nguyên tắc dạy học toán ở trường THPT; Nắm vững lý luận và phương pháp dạy học toán theo hướng tích cực hoá hoạt động của học sinh, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục PT về chất lượng, hiệu quả.

- Có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đảm bảo được những yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học môn toán ở trường THPT.

b. Kỹ năng

(i) Kỹ năng nghề nghiệp:

- Biết lập kế hoạch dạy học và tổ chức hoạt động dạy học toán ở trường phổ thông: Có kỹ năng phân tích chương trình, phân tích bài học môn toán học để xác định được các hình thức dạy học, phương pháp dạy học, phương tiện dạy học môn toán ở trường phổ thông một cách phù hợp. Triển khai được quy trình giảng dạy, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập môn toán và sự tiến bộ của học sinh. Có khả năng phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán ở THPT. 

- Biết điều khiển quá trình dạy học: Có kỹ năng tạo ra bầu không khí học tập ở lớp trong đó thái độ tích cực học tập của học sinh và các ý kiến khác nhau của học sinh được phát huy và tôn trọng.

-  Biết lập kế hoạch dạy học và tổ chức hoạt động giáo dục học sinh: Xây dựng và triển khai được hồ sơ, kế hoạch công tác giáo viên chủ nhiệm; Xây dựng và tổ chức được các hoạt động giáo dục ngoài lớp học.

(ii) Kỹ năng công cụ:

- Sinh viên đạt chuẩn ngoại ngữ bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào, vận dụng trong cuộc sống và hoạt động chuyên môn;

- Đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản ban hành kèm theo Thông tư số  03/2014/TT-BTTTT ngày11/03/2014 của Bộ  Thông tin và Truyền thông.

- Tư duy: Có kỹ năng sử dụng các thao tác tư duy toán học cơ bản.

- Giao tiếp: Có năng lực đàm phán và ứng xử, giao tiếp; Biết làm chủ được cảm xúc của bản thân, giải quyết tốt các xung đột, biết thuyết phục và chia sẻ.

- Giải quyết vấn đề: Có khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề; Khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức Toán học; Có năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng Toán học vào thực tiễn.

- Làm việc nhóm: Có khả năng tổ chức và làm việc nhóm.

- Biết cách điều chỉnh hành vi và thái độ và tự hoàn thiện bản thân; Kiên định và ứng phó với stress.

c. Về thái độ

- Đảm bảo các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp: yêu n­­ước, yêu CNXH, yêu học sinh, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm xã hội, đạo đức, tác phong ngư­ời thầy giáo.

- Có hứng thú và tình yêu đối với Toán học, có ý thức học tập nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn, luôn cập nhật thông tin về đổi mới nội dung và phương pháp dạy học Toán.

- Năng động sáng tạo, biết đúc rút kinh nghiệm, áp dụng Toán học vào thực tiễn đời sống, sẵn sàng học tập ở trình độ cao hơn.

d. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Giảng dạy  bộ môn Toán học ở bậc THPT.

e. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Học văn bằng hai các ngành khoa học khác

Có thể học tập nâng cao trình độ ở bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ chuyên ngành Toán hoặc Quản lý giáo dục.

5. Hồ sơ xét tuyển, gồm:

- Phương thức 1: Phiếu đăng ký xét tuyển; giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018 (nộp ngay sau khi có thông báo trúng tuyển)

- Phương thức 2: Phiếu đăng ký xét tuyển; bản sao học bạ THPT; bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (nếu tốt nghiệp năm 2018); giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có); 1 phong bì dán tem có ghi địa chỉ người nhận và số điện thoại của thí sinh.

6. Lệ phí xét tuyển: 30 000 đồng (Ba mươi ngàn đồng).

7. Liên hệ

Website: http://nse.htu.edu.vn/ 

Video giới thiệu

Back to top