? Khoa Kỹ thuật Công nghệ - ĐH Hà Tĩnh thông báo tuyển sinh năm 2021-2022 với 3 ngành như sau:

? Kỹ thuật xây dựng (Hệ Kỹ sư)

? Công nghệ thông tin

? Sư phạm công nghệ thông tin

 

KTCN Web 2021

Back to top