Ngành học: Chính trị học

1. Mã ngành: 7310201

2. Tổ hợp xét tuyển

A00: Toán, Lý, Hóa; C00: Văn, Sử, Địa; C14: Văn, Toán, GDCD; D01: Văn, Toán, Anh

3. Điểm trúng tuyển các năm trước

2021: 15

2022: 15

2023: 15

4. Ưu điểm, lợi thế của ngành

Có nhiều cơ hội làm việc trong các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan doanh nghiệp

5. Chương trình đào tạo

Mục tiêu chung

- Chương trình nhằm đào tạo cử nhân chính trị học theo định hướng nghề nghiệp có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; Nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, chính trị, xã hội, các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống chính trị - xã hội của đất nước.

- Sinh viên tốt nghiệp ngành chính trị học có thể giảng dạy, nghiên cứu khoa học chính trị tại các trường Đảng khu vực, trường chính trị tỉnh, thành phố, trung tâm giáo dục chính trị ở các địa phương, các trường đại học, cao đẳng và các trường trung học chuyên nghiệp, dạy nghề.

Mục tiêu cụ thể

- Kiến thức

Có kiến thức cơ bản, hiện đại về các môn khoa học Mác - Lênin, triết học, kinh tế học, lý luận chính trị, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; những kiến thức cơ bản, cập nhật và thiết thực về khoa học chính trị; những vấn đề quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế ở Việt Nam.

- Kỹ năng

Có kỹ năng vận dụng tốt những kiến thức đã học vào việc lý giải các vấn đề của thực tiễn dưới góc độ khoa học chính trị, đồng thời vận dụng kiến thức nghiệp vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ của người làm công tác trong lĩnh vực nghiên cứu, cán bộ lý luận chính trị, cán bộ công tác trong lĩnh vực chính trị - xã hội, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới giáo dục, sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay.

- Thái độ

Có ý thức chính trị vững vàng, nhiệt tình đối với công việc, có đạo đức nghề nghiệp, thấm nhuần thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu nghề và có trách nhiệm cao với nghề nghiệp, có đạo đức tốt, lối sống và tác phong mẫu mực.

- Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

- Làm việc tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội;

- Làm việc tại các tổ chức đoàn thể, hội nghề nghiệp;

- Giảng dạy môn Chính trị học cho các Trường Đại học, Cao đẳng, TCCN và các trung tâm chính trị;

- Làm việc tại các viện, trung tâm nghiên cứu Khoa học chính trị trong và ngoài nước.

- Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:  Có khả năng học lên trình độ thạc sĩ và tiến sĩ chuyên ngành các môn Lý luận chính trị trong và ngoài nước.

6. Học phí hiện tại, lộ trình tăng học phí

Năm học

2022-2023

(01 tháng)

2023-2024

(01 tháng)

2024-2025

(01 tháng)

2025-2026

(01 tháng)

2026-2027

(01 tháng)

Học phí

980.000đ

1.200.000đ

1.360.000đ

1.540.000đ

1.740.000đ

7. Hồ sơ xét tuyển

- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 11 hoặc 12 THPT

+ Phiếu đăng ký xét tuyển (Phụ lục 1);

+ Bản sao có công chứng học bạ THPT;

+ Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (đối với thí sinh thi tốt nghiệp năm 2024);

- Xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT

+ Phiếu đăng ký xét tuyển.

+ Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT 2024

+ Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (đối với thí sinh thi tốt nghiệp năm 2024);

- Các phương thức xét tuyển còn lại

+ Phiếu đăng ký xét tuyển (Phụ lục 3).

+ Các giấy tờ liên quan đến phương thức xét tuyển.

+ Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (đối với thí sinh thi tốt nghiệp năm 2024);

8. Phương thức xét tuyển

- Phương thức 1: Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (Mã 100);

- Phương thức 2: Xét tuyển kết quả học tập lớp 11 hoặc lớp 12 THPT (Mã 200);

- Phương thức 3: Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển (Chứng chỉ IELTS; Chứng chỉ HSK) (Mã 409);

- Phương thức 4: Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức; đánh giá tư duy do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức để xét tuyển  (Mã 402);

- Phương thức 5: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài (Mã 411);

- Phương thức 6: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (theo điều 8, quy chế tuyển sinh) (Mã 301).

9. Liên hệ: Khoa Chính trị - Luật, Trường Đại học Hà Tĩnh 

- Địa chỉ: Tầng 7 nhà 15 tầng, Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

-Fanpage: https://www.facebook.com/khoachinhtriluat.htu.edu.vn?mibextid=ZbWKwL

- SĐT: 0974.707.988

-  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 - Website: https://poi.htu.edu.vn/

Back to top