Trường Đại học Hà Tĩnh thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2022. 

⭐️Địa điểm: tầng 1, nhà 15 tầng, cơ sở Cẩm Vịnh.
🍀Group hỗ trợ thí sinh trúng tuyển: https://www.facebook.com/groups/k15htu
 
DSTT BS 1
DSTT BS 2
DSTT BS 3
DSTT BS 4

Back to top