Trường Đại học Hà Tĩnh thông báo ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2022 như sau:

Stt

Mã ngành

Ngành học

Theo KQ thi tốt nghiệp THPT

Theo kết quả học tập THPT (học bạ)

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

Điểm xét tuyển

Chỉ tiêu

Điểm xét tuyển

1

7140202

Giáo dục Tiểu học

30

19.0

20

24.0

(Có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc tốt nghiệp THPT loại giỏi và Điểm TB cộng các môn xét tuyển >=8.0)

C04: Văn, Toán, Địa;

C14: Văn,Toán, GDCD;

C20: Văn, Địa, GDCD;

D01: Văn, Toán, Anh.

2

7340101

Quản trị kinh doanh

50

15.0

50

15.0

A00: Toán, Lý, Hóa;

C14: Văn, Toán, GDCD;

C20: Văn, Địa, GDCD;

D01: Văn, Toán, Anh.

3

7340201

Tài chính - Ngân hàng

50

15.0

50

15.0

A00: Toán, Lý, Hóa;

C14: Văn, Toán, GDCD;

C20: Văn, Địa, GDCD;

D01: Văn, Toán, Anh.

4

7340301

Kế toán

50

15.0

50

15.0

A00: Toán, Lý, Hóa;

C14: Văn, Toán, GDCD;

C20: Văn, Địa, GDCD;

D01: Văn, Toán, Anh.

5

7380101

Luật

50

15.0

50

15.0

A00: Toán, Lý, Hóa;

C00: Văn, Sử, Địa;

C14: Văn, Toán, GDCD;

D01: Văn, Toán, Anh;.

6

7440301

Khoa học môi trường

50

15.0

50

15.0

A00: Toán, Lý, Hóa;

B00: Toán, Hóa, Sinh;

B03: Toán, Sinh, Văn;

D07: Toán, Hóa, Anh.

7

7480201

Công nghệ thông tin

25

15.0

25

15.0

A00: Toán, Lý, Hóa;

A01: Toán, Lý, Anh;

A02: Toán, Lý, Sinh;

A09: Toán, Địa, GDCD.

8

7580201

Kỹ thuật xây dựng

25

15.0

20

15.0

A00: Toán, Lý, Hóa;

A01: Toán, Lý, Anh;

A02: Toán, Lý, Sinh;

A09: Toán, Địa, GDCD.

9

7620110

Khoa học cây trồng

15

15.0

15

15.0

A00: Toán, Lý, Hóa;

B00: Toán, Hóa, Sinh;

B03: Toán, Sinh, Văn;

D07: Toán, Hóa, Anh.

10

7620115

Kinh tế nông nghiệp

15

15.0

15

15.0

A00: Toán, Lý, Hóa;

C14: Văn, Toán, GDCD;

C20: Văn, Địa, GDCD;

D01: Văn, Toán, Anh.

11

7640101

Thú y

15

15.0

15

15.0

A00: Toán, Lý, Hóa;

A09: Toán, Địa, GDCD;

B00: Toán, Hóa, Sinh;

D07: Toán, Hóa, Anh.

12

7220201

Ngôn ngữ Anh

10

15.0

20

15.0

D01: Văn, Toán, Anh;

D14: Văn, Sử, Anh;

D15: Văn, Địa, Anh;

D66: Văn, GDCD, Anh;.

13

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

80

15.0

50

15.0

C00: Văn, Sử, Địa;

C20: Văn, Địa, GDCD;

D01: Văn, Toán, Anh;

D66: Văn, GDCD, Anh.

14

7310201

Chính trị học

15

15.0

15

15.0

A00: Toán, Lý, Hóa;

C00: Văn, Sử, Địa;

C14: Văn, Toán, GDCD;

D01: Văn, Toán, Anh.

15

7810103

QTDV Du lịch và Lữ hành

25

15.0

25

15.0

A00: Toán, Lý, Hóa;

C14:Văn, Toán, GDCD;

C20:Văn, Địa lý; GDCD;

D01:Văn, Toán, Anh

Ghi chú: Điểm nhận hồ sơ xét tuyển là mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tổ hợp xét tuyển, điểm ưu tiên đối tượng, khu vực.

- Thời gian từ ngày 22/7/2022 đến 17h00 ngày 20/8/2022 thí sinh đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần (hình thức trực tuyến trên hệ thống: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/ hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia. Tên đăng nhập: số CMND/CCCD/mã định danh; mật khẩu để đăng nhập hệ thống của thí sinh là mật khẩu được cấp khi đăng ký dự thi. Nhập mã xác nhận và bấm “Đăng nhập” vào hệ thống.

- Từ ngày 21/8/2022 đến 17h00 ngày 28/8/2022: Thí sinh rà soát, sửa sai, xác nhận thông tin chế độ ưu tiên, nộp kinh phí xét tuyển trực tuyến.

- Thời gian công bố điểm trúng tuyển trước 17h00 ngày 17/9/2022.

- Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Đào tạo, Trường Đại học Hà Tĩnh, Nhà 15 tầng, Cơ sở Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh; Điện thoại: 0941 332 333, 0963 300 555; Truy cập cổng thông tin điện tử của Nhà trường trên địa chỉ www.ts.htu.edu.vn hoặc mục tuyển sinh trên trang www.htu.edu.vn

Back to top