THÔNG BÁO

Điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy, đợt bổ sung, năm 2022

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hà Tĩnh thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy, đợt bổ sung, năm 2022, như sau:

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Điểm trúng tuyển

Thi tốt nghiệp THPT

Kết quả

học tập THPT

(học bạ)

Ghi chú

1

Giáo dục Tiểu học

7140202

26.30

26.15

2

Quản trị kinh doanh

7340101

15.0

15.0

3

Tài chính - Ngân hàng

7340201

15.0

15.0

4

Kế toán

7340301

15.0

15.0

5

Luật

7380101

15.0

15.0

6

Khoa học môi trường

7440301

15.0

15.0

7

Công nghệ thông tin

7480201

15.0

15.0

8

Kỹ thuật xây dựng

7580201

15.0

15.0

9

Khoa học cây trồng

7620110

15.0

15.0

10

Kinh tế nông nghiệp

7620115

15.0

15.0

11

Thú y

7640101

15.0

15.0

12

Ngôn ngữ Anh

7220201

15.0

15.0

13

Ngôn ngữ Trung Quốc

7220204

15.0

15.0

14

Chính trị học

7310201

15.0

15.0

15

QTDV Du lịch và Lữ hành

7810103

15.0

15.0

Ghi chú:

- Điểm trúng tuyển là tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển và điểm ưu tiên.

- Các ngành ngoài sư phạm (xét kết quả học tập THPT) điểm trung bình 3 môn theo tổ hợp xét tuyển phải lớn hơn hoặc bằng 5.0

- Ngành Giáo dục tiểu học (xét kết quả học tập THPT) phải có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc tốt nghiệp THPT xếp loại giỏi và điểm trung bình cộng các môn theo tổ hợp xét tuyển lớn hơn hoặc bằng 8.0

Back to top