THÔNG BÁO

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2022, đợt bổ sung

Trường Đại học Hà Tĩnh thông báo ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học, hệ chính quy năm 2022, đợt bổ sung như sau:

STT

Mã ngành

Ngành học

Theo KQ thi tốt nghiệp THPT

Theo kết quả học tập THPT (học bạ)

Tổ hợp xét tuyển

Ghi chú

Chỉ tiêu

Điểm xét tuyển

Chỉ tiêu

Điểm xét tuyển

1

7140202

Giáo dục Tiểu học

7

26.3

13

26.15

(Có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc tốt nghiệp THPT loại giỏi và Điểm TB cộng các môn xét tuyển >=8.0)

C04: Văn, Toán, Địa;

C14: Văn,Toán, GDCD;

C20: Văn, Địa, GDCD;

D01: Văn, Toán, Anh.

Đối với những thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì xét theo tiêu chí phụ (điểm TB lớp 12)

2

7340101

Quản trị kinh doanh

45

15.0

45

15.0

A00: Toán, Lý, Hóa;

C14: Văn, Toán, GDCD;

C20: Văn, Địa, GDCD;

D01: Văn, Toán, Anh.

3

7340201

Tài chính - Ngân hàng

47

15.0

50

15.0

A00: Toán, Lý, Hóa;

C14: Văn, Toán, GDCD;

C20: Văn, Địa, GDCD;

D01: Văn, Toán, Anh.

4

7340301

Kế toán

39

15.0

40

15.0

A00: Toán, Lý, Hóa;

C14: Văn, Toán, GDCD;

C20: Văn, Địa, GDCD;

D01: Văn, Toán, Anh.

5

7380101

Luật

45

15.0

50

15.0

A00: Toán, Lý, Hóa;

C00: Văn, Sử, Địa;

C14: Văn, Toán, GDCD;

D01: Văn, Toán, Anh;.

6

7440301

Khoa học môi trường

49

15.0

50

15.0

A00: Toán, Lý, Hóa;

B00: Toán, Hóa, Sinh;

B03: Toán, Sinh, Văn;

D07: Toán, Hóa, Anh.

7

7480201

Công nghệ thông tin

15

15.0

18

15.0

A00: Toán, Lý, Hóa;

A01: Toán, Lý, Anh;

A02: Toán, Lý, Sinh;

A09: Toán, Địa, GDCD.

8

7580201

Kỹ thuật xây dựng

25

15.0

20

15.0

A00: Toán, Lý, Hóa;

A01: Toán, Lý, Anh;

A02: Toán, Lý, Sinh;

A09: Toán, Địa, GDCD.

9

7620110

Khoa học cây trồng

15

15.0

15

15.0

A00: Toán, Lý, Hóa;

B00: Toán, Hóa, Sinh;

B03: Toán, Sinh, Văn;

D07: Toán, Hóa, Anh.

10 

7620115

Kinh tế nông nghiệp

15

15.0

15

15.0

A00: Toán, Lý, Hóa;

C14: Văn, Toán, GDCD;

C20: Văn, Địa, GDCD;

D01: Văn, Toán, Anh.

11

7640101

Thú y

12

15.0

15

15.0

A00: Toán, Lý, Hóa;

A09: Toán, Địa, GDCD;

B00: Toán, Hóa, Sinh;

D07: Toán, Hóa, Anh.

12

7220201

Ngôn ngữ Anh

10

15.0

11

15.0

D01: Văn, Toán, Anh;

D14: Văn, Sử, Anh;

D15: Văn, Địa, Anh;

D66: Văn, GDCD, Anh;.

13

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

15

15.0

20

15.0

C00: Văn, Sử, Địa;

C20: Văn, Địa, GDCD;

D01: Văn, Toán, Anh;

D66: Văn, GDCD, Anh.

14

7310201

Chính trị học

14

15.0

15

15.0

A00: Toán, Lý, Hóa;

C00: Văn, Sử, Địa;

C14: Văn, Toán, GDCD;

D01: Văn, Toán, Anh.

15

7810103

QTDV Du lịch và Lữ hành

23

15.0

23

15.0

A00: Toán, Lý, Hóa;

C14:Văn, Toán, GDCD;

C20:Văn, Địa; GDCD;

D01:Văn, Toán, Anh

Ghi chú: Điểm nhận hồ sơ xét tuyển là mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tổ hợp xét tuyển, điểm ưu tiên đối tượng, khu vực.

- Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 03/10/2022 đến 17h00 ngày 09/10/2022.

- Thời gian công bố điểm trúng tuyển trước 17h00 ngày 10/10/2022.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Hà Tĩnh, Nhà 15 tầng, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh;

- Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ  Điện thoại: 0941 332 333, 0963 300 555; Truy cập cổng thông tin điện tử của Nhà trường trên địa chỉ www.ts.htu.edu.vn hoặc mục tuyển sinh trên trang www.htu.edu.vn.

Back to top