Ngành học: Khoa học cây trồng

1. Mã ngành: 7620110

2. Tổ hợp xét tuyển: A00: Toán, Lý, Hóa; B00: Toán, Hóa, Sinh; D07: Toán, Hóa, Anh; B03: Toán, Sinh, Văn.

3. Điểm   trúng  tuyển các năm trước:

2017:  15.5

4. Chuẩn đầu ra

a. Kiến thức
1. Cung cấp cho sinh viên khối kiến thức đại cương chung cho chương trình cử nhân đại học nhằm trang bị các kiến thức nền tảng chung ở bậc cử nhân, kiến thức phương pháp luận, nhân sinh quan, thế giới quan, tư tưởng, đường lối cách mạng của Đảng, pháp luật của Nhà nước … để học tập, nghiên cứu và làm việc trọn đời;
2. Hiểu vận dụng các kiến thức theo lĩnh vực khoa học tự nhiên như Toán, Lý, Sinh học, Tin học làm nền tảng lý luận và thực tiễn cho khối ngành khoa học Cây trồng;
3. Hiểu và vận dụng khối kiến thức Cơ sở ngành làm nền tảng để nghiên cứu những kiến thức chuyên sâu của ngành khoa học Cây trồng;
4. Nắm vững kiến thức chuyên ngành Khoa học Cây trồng; lập, tính toán, tổ chức, điều hành, hướng dẫn, quản lý quy trình sản xuất; tổ chức, tập huấn, truyền thông về kỹ thuật trong nông nghiệp; ứng dụng các tiến bộ khoa học trong nông nghiệp và các mô hình canh tác chủ yếu trên những vùng sinh thái khác nhau nhằm phát triển khả năng ứng dụng trong công tác thực hiện các hệ thống canh tác cây trồng trong thực tiễn công việc;
5. Nắm vững và áp dụng các kiến thức thực tế trong lĩnh vực Cây trồng để hội nhập môi trường công việc trong tương lai;
6. Sinh viên đạt chuẩn ngoại ngữ Bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào, vận dụng trong cuộc sống và hoạt động chuyên môn.
7. Đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
8. Có chứng chỉ Giáo dục thể chất theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
9. Có chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng - An ninh theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
b. Kỹ năng
* Kỹ năng nghề nghiệp
10. Khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề trong sản xuất nông nghiệp chính (bao gồm các kỹ năng sinh viên cần phải có sau khi tốt nghiệp như phát hiện và hình thành vấn đề; tổng quát hóa vấn đề; kỹ năng đánh giá và phân tích định tính vấn đề; kỹ năng phân tích vấn đề khi thiếu thông tin; kỹ năng phân tích định lượng vấn đề; kỹ năng giải quyết vấn đề; đề xuất các giải pháp và kiến nghị);
11. Khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức (Sinh viên sẽ có khả năng xây dựng, hình thành các giả thuyết; tìm kiếm và tổng hợp tài liệu để nghiên cứu các giả thuyết đã được thiết lập; nghiên cứu thực nghiệm sử dụng các phương pháp xác suất, thống kê; kiểm định giả thuyết; phân tích khả năng ứng dụng nghiên cứu trong thực tiễn; kỹ năng thu thập, phân tích và xử lý thông tin).
12. Kỹ năng tư duy một cách hệ thống (Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ có tư duy chỉnh thể/logic; có khả năng phát hiện các vấn đề và mối tương quan giữa các vấn đề; biết cách xác định vấn đề ưu tiên; phân tích sự lựa chọn giữa các vấn đề và tìm ra cách giải quyết cân bằng giữa chi phí và lợi ích; có khả năng tư duy phân tích đa chiều);
13. Có kỹ năng và phẩm chất nghề nghiệp để lập luận, phát hiện và giải quyết vấn đề trong sản xuất nông nghiệp (sinh viên có những kỹ năng đặt mục tiêu, tổ chức, thực hiện quy hoạch, kế hoạch, quản lý, tập huấn, xây dựng đội ngũ, xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp) phục vụ cho công việc;
* Kỹ năng mềm
14. Hình thành kỹ năng làm việc theo nhóm (hình thành nhóm, duy trì hoạt động nhóm, phát triển nhóm và kỹ năng làm việc với các nhóm khác nhau);
15. Có kỹ năng giao tiếp (lập luận sắp xếp ý tưởng, giao tiếp bằng văn bản và các phương tiện truyền thông, thuyết trình, giao tiếp với các cá nhân và tổ chức, ...).
16. Có kỹ năng về bối cảnh xã hội và ngoại cảnh tác động sản xuất nông nghiệp (Khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ biết yếu tố văn hóa, tập quán canh tác, chiến lược phát triển chính sách nông nghiệp; thực hiện trách nhiệm của mình đối với việc phát triển nền xuất nông nghiệp, tầm quan trọng, vị trí, vai trò, nhu cầu sản phẩm trong sản xuất nông nghiệp với việc phát triển kinh tế xã hội và bối cảnh sản xuất nông nghiệp trong thời hội nhập quốc tế);
17. Có kỹ năng về bối cảnh tổ chức (điều khiển, phân công và đánh giá hoạt động nhóm và tập thể, phát triển và duy trì quan hệ với các đối tác; khả năng đàm phán, thuyết phục và quyết định trên nền tảng có trách nhiệm với xã hội và tuân theo luật pháp);
c. Năng lực tự chủ và trách nhiệm
18. Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo; có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật;
19. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp (sinh viên tốt nghiệp được giáo dục và rèn luyện để có khả năng làm việc và bảo vệ uy tín nghề nghiệp của mình thông qua giữ vững đạo đức nghề nghiệp, có hành vi và ứng xử chuyên nghiệp, có khả năng làm việc độc lập, chủ động để thực thi nhiệm vụ do lãnh đạo giao phó, phối hợp với đồng nghiệp, hợp tác với đối tác và phục vụ khách hàng theo đúng yêu cầu và đạo đức nghề nghiệp,...).

5. Cơ hội việc làm

Sinh viên có năng lực để làm việc tại các vị trí, chức danh sau
.............

6. Hồ sơ xét tuyển, gồm:

- Phương thức 1: Phiếu đăng ký xét tuyển; giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018 (nộp ngay sau khi có thông báo trúng tuyển)

- Phương thức 2: Phiếu đăng ký xét tuyển; bản sao học bạ THPT; bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (nếu tốt nghiệp năm 2018); giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có); 1 phong bì dán tem có ghi địa chỉ người nhận và số điện thoại của thí sinh.

7. Lệ phí xét tuyển: 30 000 đồng (Ba mươi ngàn đồng).

8. Liên hệ

Website: http://nse.htu.edu.vn/

Video giới thiệu

Back to top